Telec Electronics

Informatie en producten voor telecommunicatie en electronica

Telec Cobaltstraat 40 ZoetermeerTelec Electronics levert sinds 1974 elektronica en communicatie oplossingen in de breedste zin, vanaf 1995 zijn wij ons meer gaan toeleggen op het telefonie en data segment en alles wat daar mee samenhangt.

Het mag duidelijk zijn dat de markt en de behoeften van onze klanten in deze periode enorm is veranderd. De huidige producten en diensten die wij leveren zijn misschien in aanvang nog enigszins verwant aan de producten uit het verleden, maar daar houdt de gelijkenis wel op.

In 2019 wordt er weer een hoofdstuk gesloten en wordt er een begin gemaakt met het afschaffen van ISDN als verbindingstechniek voor de externe netlijnen. In aanvang betreft dit alleen de enkelvoudige aansluitingen, maar op termijn worden ook de meervoudige aansluitingen opgeheven.

ISDN heeft vanaf 1995 een grote rol gespeeld in de door ons geleverde producten, maar vanaf 2007 leveren wij al producten die op de huidige VoIP verbindingstechniek zijn voorbereid, wat ons in de gelegenheid heeft gesteld om de overgang naar VoIP voor onze klanten in goede banen te leiden.

Vergeet daarbij niet dat waar ISDN al een volledig uitgekristalliseerd platform bood, VoIP nogal wat haken en ogen heeft en werd, zeker in het begin, door nogal wat kinderziektes en onhebbelijkheden gekenmerkt. Op dit moment is VoIP een volwaardige vervanger van ISDN met meer mogelijkheden voor nu en in de toekomst.

Naast onze kennis op het gebied van de telecommunicatie zijn wij natuurlijk onze elektronica achtergrond niet vergeten. Zo blijven wij gewoon elektronica componenten, meetapparatuur en overige gerelateerde producten leveren. Daarnaast vinden wij dat een fysieke winkel nog altijd zijn plaats heeft en bieden u deze mogelijkheid vanaf onze nieuwe locatie aan de Cobaltstraat 40 in Zoetermeer, een plek waar je terecht kunt voor advies en informatie, een kop koffie of snel wat spullen afhalen om je lopende project af te maken.

Het alles zelf doen en niets aan een ander overlaten is soms een handicap maar levert onverwachte resultaten, u vindt deze onafhankelijke en misschien eigenzinnige instelling ook in onze huidige website terug.

In het vertrouwen dat u, net zoveel plezier en inspiratie vindt in het gebruik van onze huidige website als wij, in het maken daarvan.

Telec Electronics